Partnerské články

Aký odpad patrí medzi zberné suroviny a ako je to s výkupom kovov?

Aký odpad patrí medzi zberné suroviny a ako je to s výkupom kovov?

Zberné suroviny zahŕňajú pestrú paletu odpadu a materiálov, ktoré môžu obyvatelia obcí a miest doviezť na zberný dvor. Väčšina zberných dvorov poskytuje aj služby v podobe zapožičania kontajnera, jeho dovozu na dohodnuté miesto a po naplnení zabezpečí aj jeho odvoz a triedenie. Skôr, ako sa obyvateľ mesta či obce rozhodne využiť služby zberného dvora, je potrebné vedieť, čo patrí medzi zberné suroviny.

Zberné suroviny zahŕňajú stavebnú suť, nábytok i oblečenie

Zberné suroviny sa na zbernom dvore triedia a odtiaľ putujú na ďalšie spracovanie. Služby zberného dvora využívajú, napríklad tí, ktorým zostal stavebný odpad po rekonštrukcii, nábytok a zariadenie po vyprataní starej nehnuteľnosti, či majú nefunkčnú elektroniku. Medzi zberné suroviny sa zaraďuje pestrá paleta materiálov a odpadu. Môže ísť, napríklad o stavebnú suť, starý nábytok, koberce, textil, okná, dvere, matrace, žiarovky a žiarivky, lepidlá a farby, elektronický odpad, riedidlá či zrkadlá. Avšak medzi zberné suroviny neodmysliteľne patrí aj bioodpad, ktorý nemôže byť súčasťou hnedých kontajnerov, teda lístie, konáre či pokosená tráva. Zberné suroviny predstavujú aj rozobrané diely z osobných automobilov ako tapacíry či plasty.

Medzi zberné suroviny sa zaraďujú aj kovy, ktoré sa však vykupujú na miestach na to určených. Ak má vlastník k dispozícii kovy a chce sa ich zbaviť, dostane za ne finančné prostriedky. Výkup kovov sa takisto realizuje v mnohých mestách i obciach. Zberné suroviny v podobe kovov zahŕňajú, napríklad farebné kovy, železný šrot, autobatérie, tvrdokov a hss ocele, železné zliatiny, medené a hliníkové káble. Väčšie spoločnosti, ktoré realizujú výkup kovov, zabezpečujú aj možnosť vývozu kovového šrotu z pozemku alebo analýzu obsahu vzácnych kovov spektrometrom. Zberné suroviny v podobe kovov sa potom ďalej spracúvajú.

Nie všetko patrí do zberných surovín

Nie všetko, čo patrí do odpadu alebo človek nepotrebuje, patrí medzi zberné suroviny. Na zberný dvor je zakázané nosiť napríklad odpady z azbestu, s ktorým môžu zaobchádzať iba špecializované firmy. Medzi zberné suroviny nepatria ani nepoužité lieky a liečivá po dobe použiteľnosti, pretože tie je potrebné odovzdať v lekárni. Najčastejšie je na to vyčlenená nejaká nádoba. Takisto na zberný dvor nemožno priniesť nebezpečné odpady, ako napríklad kyseliny.

Spoločnosť  METALTEAM s. r. o. so sídlom v Sučanoch realizuje výkup kovov za férovo nastavených podmienok. V prípade, že máte k dispozícii väčšie množstvo kovov, zrealizujeme ho v rámci celého Slovenska. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.

form success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

form error Chyba - akcia prerušená

Odporúčané spoločnosti

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?