Partnerské články

Finančné poradenstvo – čo je úverová história a úverová slučka

Finančné poradenstvo – čo je úverová história a úverová slučka

Vedeli ste, že žiadatelia o spotrebné a hypotekárne úvery ich dostanú len vtedy, ak bude ich bonita na primeranej úrovni? Bonitu posudzujú bankoví analytici, pričom berú do úvahy také premenné, ako výška príjmu, mesačné náklady na údržbu, výška aktuálne splatených záväzkov a úverová história. Častým javom pri čerpaní úverov býva úverová slučka, do ktorej sa dostávajú dlžníci, ktorí si nevedia poradiť so splátkami. V tomto článku vám ponúkame finančné poradenstvo o tom, čo je úverová história a úverová slučka.

Spotrebné a hypotekárne úvery a ich úverové registre

Úverová história nie je nič iné ako informácie o pôžičkách, to platí aj pre spotrebné a hypotekárne úvery. Na Slovensku pôsobia tri úverové registre. Spoločný register bankových informácií (SRBI), ktorý spravuje informácie z bánk o úveroch poskytnutých fyzickým osobám. Ďalším je Nebankový register klientskych informácií (NRKI), ktorý spravuje informácie z nebankových spoločností o úveroch a pôžičkách poskytnutých fyzickým osobám. Tretím je Register bankových úverov a záruk (RBÚZ) Národnej banky Slovenska, ktorý spravuje informácie o úveroch a zárukách bánk poskytnutých firmám a podnikom. Všetky tieto inštitúcie zhromažďujú údaje o poskytnutých úveroch alebo pôžičkách. Okrem toho popisujú spoluprácu dlžníkov s finančnými inštitúciami. 

Spotrebné a hypotekárne úvery ich stav a splácanie je pravidelne preverované. Banka si na základe reportov z registrov preverí či dlžník splátky uhradil načas alebo koľko je v omeškaní so splácaním splátok úveru. Aj z tohto dôvodu je finančné poradenstvo dôležitou službou. Okrem toho, že vám správny finančník pomôže získať prehľad o produktoch na trhu, dbá na to, aby ste si držali dobrú úverovú históriu. V prípade, že máte negatívnu úverovú históriu, nemôžete požiadať o jej odstránenie, aj keď nesúhlasíte so spracovaním údajov. 

Finančné poradenstvo – úverová slučka

Pôžičky sa stali takpovediac súčasťou životov. Spotrebné a hypotekárne úvery sú všadeprítomné a dá sa povedať, že sme si na ne zvykli. Čo však v situácii, keď si uvedomíte, že splátky sú príliš vysoké a nestíhate ich splácať? Často býva už neskoro. V snahe zachrániť sa z tejto situácie si ľudia začnú brať jednu pôžičku, aby splatili druhú. Takto sa  stávajú obeťami úverovej slučky. Nakoniec dôjde k situácii, že už nie sú schopní dlh splácať. Existuje však spôsob, ako sa dá s úverovou slučkou žiť.

Najlepším riešením, namiesto neustáleho zadlžovania, je kontaktovať banku. Častým riešením bývajú nanovo dohodnuté podmienky splácania a dokonca konsolidačný úver, ktorého cieľom je  spojiť viacero splátok do jednej. Žiaľ, tento spôsob nie je často využívaný. Ľudia namiesto tohto riešenia siahajú po ďalších úveroch a ich spotrebné a hypotekárne úvery narastajú. Alebo siahajú po iných zdrojoch financovania. Väčšinou ide o rôzne nebankovky alebo takzvané pôžičky do výplaty. Spoločnosti tohto typu nekontrolujú záväzky svojich klientov, takže nové úvery dostávajú bez väčších problémov. Určite  to nie je dobré riešenie keďže sa tým problém neodstráni, iba sa posunie v čase. 

Z úverovej slučky vďaka finančnému poradenstvu

Ak ste v úverovej slučke, je najvyšší čas zveriť ju finančným odborníkom. Finančné poradenstvo je v súčasnej dobe čoraz viac využívané. Vďaka nemu vám pomôže odborník na oddlženie. Vďaka jeho skúsenostiam a znalostiam si môžete skúsiť prejednať podmienky čerpaných úverov alebo aspoň odpísať sankčné úroky. Alebo vám pomôže znížiť výšku splátky úveru a v prípade súdneho exekútorského konania sa ho pokúsiť zastaviť. Účinnosť takýchto sprostredkovaní s bankami a inými inštitúciami je pomerne vysoká, preto stojí za to pokúsiť sa zlepšiť svoju situáciu a siahnuť po finančnom poradenstve.

Nech nastane akákoľvek situácia spojená s financiami, neváhajte sa obrátiť na odborníčku v oblasti finančného a investičného poradenstva. Mgr. Eva Surovková - Finančné poradenstvo poskytuje odborné finančné poradenstvo pri riešení úverov, sporenia, investovania, poistenia, dôchodkov, analýz zmlúv a mnohých ďalších činností. Neváhajte ma kontaktovať!

form success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

form error Chyba - akcia prerušená

Odporúčané spoločnosti

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?