Partnerské články

Geodézia – čo ste o nej zrejme netušili

Geodézia – čo ste o nej zrejme netušili

Asi najjednoduchšia charakteristika znie, že geodézia je vedou presného merania a delením zeme i pôdy. Používa sa najmä pri vytyčovaní hraníc pozemkov, ako aj pri zameriavaní rôznych stavieb a objektov. Geodézia predstavuje odbornú činnosť, ktorá si žiada potrebnú kvalifikáciu a oslovenie expertov. Pretože geodézia v sebe zahŕňa nielen matematiku, ale aj geografiu, fyziku a geometriu.

Z histórie geodézie

Vedeli ste, že geodézia patrí k najstarším vedám zaoberajúcim sa meraním a zobrazovaním zemského povrchu, resp. jeho častí? Najviac historických správ o zememeračoch pochádza z miest, ktoré boli známe monumentálnymi chrámami, pyramídy nevynímajúc. Áno, geodézia sa rozmáhala už v starom Egypte. Zmienky o zememeračoch majú rôznu formu ako nástenné maľby či iné umelecké prejavy. Archeológovia pri svojich vykopávkach našli rôzne meračské pomôcky, ktoré svedčia o tom, že geodézia rozhodne nie je mladým odborom. K najvzácnejším pamiatkam rozhodne patrí Ahmesov papyrus obsahujúci návody na výpočet plôch aj základné meračské postupy. Ako začínala geodézia u nás? Prvé datovanie spadá do 16. storočia a je spájané so znázornením územia Slovenska na Lazarovej mape Uhorska pochádzajúcej z roku 1528. Asi najväčší rozvoj geodézie nastal v 20. storočí v dôsledku zdokonaľovania geodetických prístrojov a modernej výpočtovej techniky.

Geodézia a výškopisné meranie

Geodézia sa zaoberá výškopisným meraním, pri ktorom sa určuje vzájomná poloha bodov vo zvislom smere. Pri meraní sa Zem pokladá za guľu a jeho cieľom je meranie výškových rozdielov, z ktorých sa postupne odvodzujú nadmorské výšky. Na základe týchto meraní sa vypracuje výškopisná zložka máp, pomocou ktorej sa neskôr riešia rôzne úlohy a pracovné postupy pri realizácii stavieb. Geodézia pracuje s niekoľkými metódami merania, ktoré si geodet o. i. vyberá podľa členitosti a prehľadnosti terénu, požadovanej presnosti či mierky zobrazenia výslednej mapy. Geodézia umožňuje tvorbu detailných máp v klasickej papierovej, ako aj virtuálnej forme. Zaujímavé je aj delenie geodézie. Tzv. vyššia geodézia skúma tvary Zeme sa zameriava sa na obrovské plochy (kraj, štát). Nižšia geodézia zahŕňa merania v menšom rozsahu (rodinný dom, firma).

Potrebujete vytýčiť hranice na pozemku? Zháňate informácie z katastra nehnuteľností alebo geometrický plán? Firma Geo - HaJ, s. r. o. je expertom na geodetické práce. Do nášho portfólia spadajú práce v katastri nehnuteľností, práce inžinierskej geodézie aj práce pre pozemkové úrady. Kontaktujte nás pre viac informácií.

form success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

form error Chyba - akcia prerušená

Odporúčané spoločnosti

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?