Partnerské články

Recyklácia stavebného odpadu

Recyklácia stavebného odpadu

Recyklácia stavebného odpadu sa za posledných 20 rokov stala dôležitou súčasťou plánov pre ochranu životného prostredia. Súčasťou každej výstavby či búracích a rekonštrukčných prác je hromadenie odpadu. Stavebným odpadom je predovšetkým betónová suť, omietka zo stien, sadrokartónové dosky, dyhy, drevené a oceľové konštrukčné prvky stavby, sklo, okenné a dverové drevené výrobky, inštalačný odpad a pod. Tento odpad nie je klasifikovaný ako komunálny odpad. Čo s ním robiť? Najlepšie je ho recyklovať a znovu použiť. Ako funguje recyklácia stavebného odpadu? Prečítate v článku.

Prospešná recyklácia stavebného odpadu

Stavebný odpad podlieha inému spôsobu zneškodňovania, ako napríklad komunálny odpad. Je potrebné podotknúť, že nelegálne ukladanie stavebného odpadu je trestné a hrozia zaň nemalé finančné sankcie. Čo so stavebným odpadom? Odporúčame obrátiť sa na profesionálne firmy a využiť ich služby na recykláciu stavebného odpadu. 

Prospešnosť činnosti, akou je recyklácia stavebného odpadu je jednoznačná a má mnoho výhod. Prvou výhodou recyklácie je možnosť získania stavebným firmám lacnú surovinu na výrobu betónových zmesí, bez ktorej je ťažké si predstaviť akýkoľvek stavebný projekt. Surovina, ktorá vzniká procesom recyklácie stavebného odpadu sa nevyužíva len ako základ pre tvorbu betónu, ale tiež ako podklad na dlažobné kocky alebo na vytváranie takzvaných stavebných poterov. Recyklácia stavebné odpadu takto mení suť na ďalej využiteľný materiál, a to všetko v záujme prírodného prostredia, pretože prebytočná suť neleží na skládkach, ale naopak dostáva „druhý život“.

Ako prebieha proces recyklácie stavebného odpadu?

Recyklácia stavebného odpadu a jej samotný proces nie je zložitý a pozostáva z niekoľkých etáp. Prvá etapa spočíva v oddelení jednotlivých prvkov tvoriacich stavebný odpad od seba. Na tento účel slúži špeciálne zariadenie nazývané sitko. Pomocou sitka sa oddelia konštrukčné prvky budov akými sú drevo, sklo alebo kov od skutočnej stavebnej sutiny. Ďalšou etapou recyklácie je presun vyčistenej sutiny do drviča. V drviči sa sutina drví do tvaru a veľkosti štrku alebo ešte jemnejších zŕn. Intenzita drvenia závisí od účelu použitia recyklovaného stavebného kameniva.

Recyklácia stavebného odpadu dokáže vďaka svojim procesom a mechanizmom spracovať odpad do takej miery, že až 90 % stavebného odpadu sa dá opätovne využiť a len 10 % z toho predstavuje skutočný odpad. Preto je dôležité podporovať spoločnosti, ktoré sa recyklácii venujú. Iba takto sa obmedzí, prípadne spomalí tvorba háld odpadu na skládkach.

Hľadáte firmu, pre ktorú je recyklácia stavebného odpadu v meste Brezno špecializáciou? Spoločnosť ROLTA s.r.o. odvezie a zrecykluje váš stavebný odpad a okrem týchto činností zabezpečí výrobu drveného kameniva a štrkov a tiež demolačné a zemné práce za bezkonkurenčné ceny. Neváhajte sa na nás obrátiť a požiadať o nezáväznú ponuku.

form success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

form error Chyba - akcia prerušená

Odporúčané spoločnosti

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu MEDIATEL spol. s r.o a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?